VII Konferencja Ludnościowa

Dodano 4. listopada 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Człowiek - Miasto - Przyroda" to tematy kolejnej konferencji ludnościowej zorganizowanej przez Instytut Geografii UMK.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski