VI Konferencja Informatyka w Edukacji

Dodano 5. lipca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konferencja skierowana do nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej oraz wszystkich nauczycieli wykorzystujących na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem Konferencji
było podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej oraz
wskazywanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.
Konferencja została zorganizowana 24 i 25.06.2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK przez PTI, WMiI UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.