V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Dodano 20. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kopernikańskie Seminaria Doktoranckie organizowane na Wydziale Chemii adresowane są do młodych pracowników naukowych, prowadzących badania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. W tegorocznym seminarium udział wzięło prawie 200 osób z całej Polski.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik