Uspołecznienie i reorganizacja wspólnot lokalnych podstawą oddziaływań postpenitencjarnych

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017