Tomasz Hodakowski, Intel

Dodano 16. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Edukacja wspomagana przez technologie informacyjne - pozytywny wpływ e-learningu na osiągnięcia uczniów