TiT - Natalia Pietruszewska

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Natalia Pietruszewska (ASP w Katowicach),
Czytanie z perspektywy ekranu –
o typografii w kontekście interfejsu

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.