TiT - Martyna Bargiel

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Martyna Bargiel (ASP w Katowicach),
Typologia i proces przygotowywania publikacji ekranowych

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.