TiT - Marta Baszewska

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Marta Baszewska (UMK),
Architektura książki ikonolingwistycznej. Próba charakterystyki zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.