TiT - Magdalena Pastuszak

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Magdalena Pastuszak (PJATK),
Słowo i obraz – typografia w kontekście komunikacyjnym – estetyka i czytelność w typografii. Tradycja czy nowoczesność?

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.