TiT - Magdalena Abramczyk, Monika Myszor-Ciecieląg

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Magdalena Abramczyk (IBL),
Monika Myszor-Ciecieląg (Zamek Królewski
w Warszawie),
Współczesne sposoby projektowania publikacji naukowych a rola typografii

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.