TiT - Łukasz Garbal referat

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza),
Cyfrowe wydanie krytyczne – szanse i zagrożenia w świetle dawnej propozycji Stanisława Pigonia.

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.