TiT - Łukasz Fedorowicz

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Łukasz Fedorowicz (Mataba.pl),
Uwolnione z papieru: możliwości płynnego tekstu
w mediach cyfrowych

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.