TiT - Ewa Repucho

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ewa Repucho (UWr),
Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych.

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.