TiT - Bogdan Hojdis

Dodano 16. grudnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Bogdan Hojdis (UAM),
Problem historycznego i funkcjonalnego aspektu czcionek w projekcie dokończenia edycji sejmowej dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego.

Ogólnopolska konferencji naukowej „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w Toruniu.