"The Universe, Mind and Intelligence without God?" wystąpienie Prof. Włodzisława Ducha

Dodano 22. maja 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konferencja odbyła się 10 grudnia 2013 na Wydziale Humanistycznym UMK. Realizacja: Międzywydziałowe Koło Nauk Humanistycznych UMK