The Attitude and Perception of Karski in Poland after 1945.

Dodano 23. października 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie doktora Tomasza Cerana.