Tęskno mi do Polski: wracać, nie wracać, czekać?

Dodano 19. lipca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Bogdan Miłek, A jeśli już nie wracać...