Teoria literatury w świetle językoznawstwa

Dodano 22. października 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Głównym celem zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury IJP konferencji było zbadanie relacji między teorią literatury a lingwistyką w XX wieku.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski