Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność...

Dodano 5. lipca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość” omawiano zastosowania technologii informacyjnych w edukacji. Dyskutowano o przeszłości, aktualnych problemach oraz o kierunkach, w jakich zmierza edukacja XXI wieku.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, J. Janik

współpraca:
Anna Mujta, Adrian Szadowiak