Sztuka i polityka - muzyka popularna

Dodano 14. listopada 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zorganizowane przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej obrady to pierwsza z planowanego cyklu konferencji na temat związków sztuki i polityki.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik