Sztuka i polityka - kino, film

Dodano 29. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Sztuka i polityka” to cykl konferencji organizowanych przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK. W tym roku obrady odbywały się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU i dotyczyły związków polityki z filmem.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski