System Boloński oczami pracodawcy

Dodano 3. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Marta Olszewska – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu