Sympozjum Konstruktywistyczne

Dodano 22. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W trakcie trzydniowych obrad zorganizowanych przez Instytut Filozofii UMK dyskutowano m. in. o współczesnych obliczach konstruktywizmu w filozofii, w naukach społecznych i w literaturze. Specjalnym gościem II Ogólnopolskiego Sympozjum Konstruktywistycznego był prof. Josef Mitterer, jeden z najbardziej oryginalnych współczesnych filozofów austriackich.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik