Susan Hall

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Susan Hall
Honorowy Ambasador CEP
Confederation of European Probation – historia, cele, zadania

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”
6-7 kwietnia 2017