SPIN - Spójność Przedsiębiorczości i Nauki

Dodano 10. grudnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
SPIN - Spójność Przedsiębiorczości i Nauki to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizują wspólnie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK oraz firma Neuca SA, a jego główne cele to wspieranie współpracy gospodarki i nauki w regionie oraz wzmocnienie potencjału środowiska akademickiego w zakresie zakładania firm typu spin-off i spin-out. W ramach projektu organizowane są szkolenia, staże i konferencje naukowe; film powstał podczas jednej z nich.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik