Soul or Brain - Rafał Tryścień

Dodano 7. listopada 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rafał Tryścień
University of Łódź, Poland
Soul, mind-brain, body – what makes us the same?