Soul or Brain - Mirosław Mróz

Dodano 7. listopada 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mirosław Mróz
UMK, Toruń
Physiological and Psychological Foundation of Virtues: Thomas Aquinas and Modern Challenges of Neurobiology