Soul or Brain - Michał Zembrzuski

Dodano 7. listopada 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Michał Zembrzuski
UKSW, Warsaw
Homo non est intellectus. Aquinas about relation between soul and intellect