Soul or Brain - Daniel DeHaan

Dodano 7. listopada 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Daniel DeHaan
Cambridge, GB
What Animates the Brain? Emergentism, Vitalism and Hylomorphic Animalism