Samorząd terytorialny. Ale jaki?

Dodano 5. sierpnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zakład Systemu Politycznego Rzeczypospolitej Polskiej Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w dniach 20–21 kwietnia 2009 r. zorganizował konferencję naukową, której celem jest wyartykułowanie najważniejszych problemów dotyczących demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia i Starosta Powiatu Toruńskiego.