Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych

Dodano 4. maja 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych: Perspektywa rozwojowa, wpływ wzajemnego wsparcia i metody terapii
prof. dr Maryana Mykolaychuk
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością pt.Psychoanalityczny kontekst oligofrenii
26 kwietnia 2017