Research and results regarding restorative justice

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Arthur Hartmann
Uniwersytet w Bremie
Research and results regarding restorative justice

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017