Regulacyjne przyspieszenie.

Dodano 27. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Regulacyjne przyspieszenie. Kierunki aktywności legislacyjnej w zakresie obrotu walutami cyfrowymi.
dr hab. Konrad Zacharzewski, kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0