Quo vadis, science?

Dodano 11. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr. Pavel Donec, Ukraina, Granice "granic" - znaczenie pojęcia