Quo vadis, science?

Dodano 11. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Michael Giersig, Niemcy, Miniaturyzacja i nanoskala w technologii - Quo vadis?