Psychologia zaburzeń osobowości a dylematy rozwojowe współczesnej psychologii penitencjarnej

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska,
Uniwersytet Gdański

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017