Psychoanalityczny kontekst oligofrenii - Rozpoczęcie seminarium

Dodano 4. maja 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rozpoczęcie i przywitanie gości oraz prelegentów

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością pt. Psychoanalityczny kontekst oligofrenii
26 kwietnia 2017