Psychoanalityczny kontekst oligofrenii

Dodano 4. maja 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Psychoanalityczny kontekst oligofrenii
prof. dr Halyna Katolyk
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością pt.Psychoanalityczny kontekst oligofrenii
26 kwietnia 2017