Psychoanalityczne konteksty terapii osób po udarze mózgu

Dodano 4. maja 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Psychoanalityczne konteksty terapii osób po udarze mózgu
doc. dr Aleksandr Katolyk
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością pt. Psychoanalityczny kontekst oligofrenii
26 kwietnia 2017