Przykłady praktyk dobrych i niekorzystnych dla ładu przestrzennego

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku