Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii

Dodano 18. sierpnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dorota Janczak- Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie