Protolang 2

Dodano 13. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Archeolodzy, filozofowie, językoznawcy, biolodzy, psychologowie zajmujący się wczesnymi stadiami rozwoju języka u człowiekowatych byli gośćmi drugiej międzynarodowej konferencji naukowej Protolang (Ways to protolaguage). Konferencję zorganizowała Katedra Filologii Angielskiej.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski

Nagranie i motaż wszystkich wykładów konferencyjnych:
W. Mieleszczenko, J. Wielkopolan, A. Peplińska