Projekt "Sarmacja"

Dodano 25. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Już od siedmiu lat Studencki Krąg Instruktorski UMK organizuje koncerty poświęcone pamięci Jacka Kaczmarskiego. Tegoroczny koncert poprzedziła konferencja naukowa pt. Sarmacja, mająca służyć przybliżeniu problematyki sarmatyzmu.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik. A. Szadowiak