prof. Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr

Dodano 31. sierpnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Myślenie komputacyjne - informatyka dla wszystkich