Prof. Jan Madey, UW

Dodano 16. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O inżynieri (też oprogramowania) - nietypowo