prof. dr hab. Piotr Durka

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Interfejsy mózg-komputer, technologie asystujące”
prof. dr hab. Piotr Durka,
Zakład Fizyki Biomedycznej,
Uniwersytet Warszawski

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.