prof. dr hab. Małgorzata Kossut

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Neuroplastyczność”
prof. dr hab. Małgorzata Kossut,
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.