prof. dr hab. Jerzy Zajadło (UG)

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Koncepcja "responsibility to protect" - szanse i zagrożenia

Wykład w ramach I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (10-11 grudzień 2008)