prof. dr Christophe Swinarski (vissiting professor UKSW)

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O problemach efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka

Wykład w ramach I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (10-11 grudzień 2008)