prof. Daniel Lidar - Introduction to dynamical decoupling

Dodano 30. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
prof. Daniel Lidar (Los Angeles, CA, USA) - Introduction to dynamical decoupling